Demo Dog Szkoła dla psów - Szkolenia Psów & Zoopsycholog

Szkolenia Psów & Zoopsycholog

  508 307 378 ::  602 785 260

 

Regulamin — Demo Dog szkoła z doświadczeniem i pasją

 

 1. Właściciel psa jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem. Książeczka do wglądu.
   
 2. Pies na terenie szkolenia wprowadzany jest na smyczy.
   
 3. Psy są spuszczane ze smyczy tylko i wyłącznie na polecenie trenera, ewentualnie w trakcie przerwy po wcześniejszym uzgodnieniu z pozostałymi uczestnikami. Czas i miejsce przerwy w zajęciach ustala trener.
   
 4. Opłata za kurs pobierana jest w pierwszym dniu zajęć. W przypadku rezygnacji kwota nie podlega zwrotowi.
   
 5. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie oraz do posiadania akcesoriów "psiej toalety". Psy przed szkoleniem powinny być wyprowadzone na co najmniej 20-minutowy spacer. Właściciel nie dopuszcza do załatwiania potrzeb fizjologicznych swojego pupila na terenie szkolenia.
   
 6. Pies chory i suki w cieczce nie uczestniczą w zajęciach i są zwolnione na okres niedyspozycji. Zajęcia te są usprawiedliwione, o ile trener został wcześniej poinformowany.
   
 7. Psy są kontrolowane przez właścicieli, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia — Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło [...]”).
   
 8. Właściciel psa, kiedy jego pies pogryzł człowieka lub innego psa odpowiada za szkody i pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia). Właściciel psa w trakcie szkolenia zapewnia mu wodę do picia i smakołyki.
   
 9. Psy dorosłe przejawiające agresję lub lękliwość przyjmowane są na szkolenia wyłącznie po wcześniejszej terapii behawioralnej.
   
 10.  Właściciel, czyli osoba ćwicząca z psem zobowiązuje się do ubioru sportowego: długie spodnie i wygodne zakryte obuwie. Podczas zajęć zabrania się korzystania z telefonów i aparatów fotograficznych.
   
 11.  Osoba ćwicząca z psem musi być pełnoletnia. W zajęciach uczestniczy tylko jeden właściciel. Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce czy łańcuszku zaciskowym i stosowania przemocy wobec psa.
   
 12. Właściciel psa jest zobowiązany do prowadzenia ćwiczeń w domu według zaleceń trenera. W przypadku braku współpracy właściciela z trenerem i niestosowania się do zaleceń instruktora szkoła Demo Dog nie ponosi odpowiedzialności za efektywność szkolenia.
   
 13. Czasami podczas zajęć wyłącznie przez pracownika szkoły Demo Dog robione są zdjęcia ćwiczących psów lub kręcone są krótkie filmiki, które mogą być publikowane przez organizatora w celach marketingowych i szkoleniowych. Przychodząc na nasze szkolenia, wyrażasz na to zgodę.
   
 14. Właściciel psa zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu na spotkaniach szkoleniowych.